Obsah vášho košíka

WEB ŠTANDARD
-

Transfer domény
cosi.cosi

Reklamné služby
2 hodiny

Sumár košíka
Webové stránky Webhosting + Domény Doplnkové služby

Privacy policy

1. Úvod

Spoločnosť Mastery s.r.o, so sídlom Záhradná 687/9, 963 01 Krupina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23658/S (ďalej len "Mastery s.r.o.") rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi webové stránky www.mastery.sk. Toto prehlásenie o ochrane súkromia popisuje zbieranie a používanie osobných údajov.

2. Zhromažďovanie osobných údajov

Prostredníctvom webovej stránky www.mastery.sk sa zhromažďujú a spracovávajú osobné údaje (informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookies, údajov ktoré sami zadávate do formulárov na stránke, približnej polohy zariadenia a IP adresy).

2.1. Súbory Cookies

Cookie je súbor vytvorený automaticky webovou stránkou a uložený vo vašom počítači, ktorý obsahuje informácie o nastaveniach pri návšteve tejto webovej stránky. Pri návšteve webovej stránky používajúcej cookies môže táto webová stránka požiadať prehliadač o uloženie súborov cookies na pevný disk počítača a následne ich spracovať za účelom skvalitnenia služieb.

Zhromaždené údaje a cookies môžu byť za účelom skvalitnenia služieb poskytnuté tretej strane. Napríklad spoločnosti Google poskytujeme telemetrické údaje webovej stránky za účelom analýzi návštevnosti.

Ak si neprajete, aby cookies boli zasielané alebo uchovávané vo vašom počítači, môžete ich pomocou internetového prehliadača z vášho pevného disku odstrániť, zabrániť ich ukladaniu alebo dostávať upozornenia pred uložením cookies. Viac informácií o týchto funkciách nájdete v návode na použitie prehliadača alebo v nápovede.

2.2. Osobné údaje

Mastery s.r.o. chráni všetky údaje pomocou sofvérovej ochrany (priebežné mazanie dát ktoré nieje potrebné držať v databáze, pseudonimizácia dát, šifrovanie hesiel a iné procesy) za účelom zabezpečiť ochranu zverených dát. V prípade, že sú vaše dáta uložené v našej databáze radi vám poskytneme výpis typu dát ktoré sú uchovávané prostredníctvom našej technickej podpory. Radi vám vysvetlíme ako jednotlivé dáta využívame, spracovávame a kedy ich odstraňujeme. Pokiaľ máte u nás vytvorené konto, dáta ktoré ste uložili môžete upravovať alebo vymazať podľa uváženia.

Webová stránka má prístup k tým informáciám, ktoré sami poskytnete. Napríklad, webová stránka nemôže zistiť vašu e-mailovú adresu, ak ju sami nezadáte ale bude používať a ukladať dočasne vašu IP adresu. Webová stránka takisto nemôže získať prístup k ostatným informáciám na vašom počítači.

S akýmikoľvek pripomienkami týkajúcimi sa ochrany súkromia a cookies pri používaní týchto webových stránok nás kontaktujte na e-mailovú adresu info@mastery.sk alebo prostredníctvom našej Zákazníckej podpory.

3. Dĺžka spracovania osobných údajov

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. Odvolanie súhlasu (vyjadrenie nesúhlasu) je možné vykonať cez zákaznícku zónu alebo pomocou Zákazníckej podpory.

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvného vzťahu či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným podobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť záloh systému.

4. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Úprava a doplnenie - pokiaľ máte vytvorené používateľské konto jednoducho môžete uložené osobné údaje zmeniť, doplniť alebo zmazať.

Oprava - v prípade, že sa domnievate, že o vás spracovávame chybné údaje, neváhajte nás kontaktovať pomocou Zákazníckej podpory prípadne môžete v zákazníckej zóne údaj sami opraviť.

Portabilita - môžete nás požiadať, aby sme vám odoslali prehľad vaších osobných údajov na e-mailovú adresu info@mastery.sk alebo prostredníctvom našej Zákazníckej podpory.

Výmaz - môžete nás požiadať o výmaz osobných údajov prostredníctvom našej Zákazníckej podpory. Naďalej však budeme uchovávať dokumenty ktoré nám prikazuje uchovávať zákon. Ak vaše osobné údaje budú nutné pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Namietanie - Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom kontaktného formuláru.

Obmedzenie - V prípade, že (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, v takom prípade máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Za týchto okolností môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Sťažnosť - Ak ste presvedčený, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Každopádne budeme radi ak prešľapy budete riešiť najprv s nami prostredníctvom našej Zákazníckej podpory, emailu info@mastery.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 903 572 297.

Chcete vedieť viac?

Radi vám pomôžeme alebo poradíme

info@mastery.sk

Ceny

Objednať

Portfolio

Kontakt

0 €